Dersler

  1. C Sharp.NET Programlama
  2. MS SQL Server Programlama
  3. Java Programlama
  4. Arduino (atmega328p mikrodenetleyicisi) Programlama

Yukarıdaki dersler için özel ders almak istiyorsanız:

Özel Ders Saat Ücreti: 25 - 50 TL

E-posta :omer.ellialti@ogr.dpu.edu.tr


Web hosting by Somee.com