Reklam Fiyatları (Reklam fiyatlarımız 1 ay olarak verilmiştir.)

Üst tüm sayfalarda 100 TL

Makale içlerinde 50 TL

Sitemize Reklam vermek istiyorsanız

E-posta :omer.ellialti@ogr.dpu.edu.tr

Web hosting by Somee.com